Zorgvuldige Handhaving

Geen enkel integriteitsbeleid kan uitsluiten dat er soms toch een integriteitsschending plaatsvindt. De organisatie moet zich hierop voorbereiden. Niet handhaven is geen optie, want dit ondermijnt het volledige integriteitsbeleid van de organisatie. Onzorgvuldige handhaving kan leiden tot ingrijpende gevolgen voor de betrokkene(n). Bovendien kan een onzorgvuldig uitgevoerd onderzoek de organisatie meeslepen in een langdurig en kostbaar (juridisch) conflict. Inconsistentie in de handhaving tast bovendien het rechtvaardigheidsgevoel aan. Het aanpakken en afwikkelen van (vermoedens van) misstanden is daarom een belangrijk aandachtsgebied.

De handreiking Zorgvuldige handhaving gaat in op het melden van, het onderzoek naar en de juridische afhandeling van integriteitsschendingen.

Handreiking ‘Zorgvuldige Handhaving’
De handreiking belicht ook:

  • de nazorg
  • de ontwikkeling van een onderzoeksprotocol
  • de aangifteplicht
  • de communicatie met de betrokkene en de omgeving
  • selectiecriteria bij  inhuur van externe onderzoekers
  • de rol van de regievoerder en de externe onderzoekers

Download

Handreiking Zorgvuldige handhaving