Werving en selectie

Integer werven en selecteren
Integriteit heeft een belangrijke plaats in het functioneren van de overheidswerknemer. Het is onlosmakelijk verbonden met de geschiktheid van personen voor een functie bij de overheid.

Handreiking ‘Integriteitsaspecten van werving en selectie’
De handreiking ‘Integriteitsaspecten van werving en selectie’ bewaakt de integriteit in uw organisatie. Managers, personeelsadviseurs en integriteitscoördinatoren kunnen deze handreiking gebruiken ter inspiratie, voor bewustwording en om de inhoud door te vertalen naar de eigen organisatie.

Instrumenten
De werkgever heeft er belang bij dat de integriteit van de sollicitant niet aan twijfel onderhevig is. Door hier aandacht aan te schenken laat de leidinggevende zien dat hij zelf bijdraagt aan het integriteitsbewustzijn van de organisatie. De handreiking bevat nuttige aandachtspunten en instrumenten.

Brochure Justis
Justis, vooral bekend vanwege de Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG), heeft een brochure over het screenen van personeel uitgebracht. De brochure bevat aanbevelingen en tips met als doel organisaties te helpen goed en betrouwbaar personeel aan te nemen.

Download de brochure

Download

Handreiking Integriteitsaspecten van werving en selectie