Vertrouwenspersoon Integriteit

Bij een Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) kan een medewerker terecht om vermoedens van misstanden te bespreken. De handreiking VPI helpt overheden bij het inrichten van de VPI-functie en het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Waarom een VPI?
De Ambtenarenwet schrijft overheden (sinds mei 2003) voor dat zij een procedure hebben om vermoedens van misstanden binnen de organisatie te kunnen melden (klokkenluidersregeling).
Deze meldingprocedure kan de volgende onderdelen omvatten:

  • te nemen acties na een melding
  • een voorziening (VPI) voor het geval de ambtenaar aarzelt een vermoeden van een misstand bij een leidinggevende te melden
  • de bescherming die de melder en de VPI geboden wordt

Wat biedt de handreiking VPI?
De handreiking VPI van BIOS is overheden behulpzaam bij het inrichten van de VPI-functie en bij het aanstellen van een VPI. De hoofdlijnen in deze handreiking zijn:

  • Randvoorwaarden voor de functie van VPI
  • Taken van de VPI
  • Anonimiteit en vertrouwelijkheid
  • Tips voor het inrichten van de functie en het aanstellen van de VPI

Download

Handreiking VPI

Factsheet handreiking VPI