Naar een integriteitsbevorderende cultuur

Samenhangend integriteitsbeleid moet ook aandacht hebben voor cultuur. Maar in de praktijk blijkt dat nog een lastige opgave. Hoe kunt u werken aan de cultuur in uw organisatie? Deze handreiking biedt praktische tips, een overzicht van mogelijke maatregelen en theoretische achtergrond bij het werken aan cultuur.

Samenhangende cultuuraanpak

Met deze nieuwe handreiking kunt u een samenhangende cultuuraanpak ontwikkelen. De handreiking besteedt aandacht aan relevante maatregelen, instrumenten en inzichten. Zo kunt u aandacht voor cultuur integraal inbedden in het integriteitsbeleid. De volgende aspecten komen aan de orde:

  • Wat wordt bedoeld met organisatiecultuur?
  • Hoe verhouden structuur en cultuur zich tot elkaar?
  • Hoe kunt u integriteit verankeren in de organisatiecultuur?
  • Welke handvatten biedt de BIOS-integriteitsinfrastructuur voor een integrale beleidsaanpak?

Praktische tips en ideeën

De handreiking biedt een groot palet aan mogelijkheden om aan cultuur te werken in termen van activiteiten, instrumenten of maatregelen. Bovendien biedt de handreiking praktische tips en bruikbare achtergrondinformatie. Zo kunt u inzicht krijgen in de samenhang tussen cultuur- en structuurmaatregelen, en een beleid ontwikkelen waarbij de verschillende maatregelen consistent en coherent bijdragen aan een integriteitsbevorderende cultuur in uw organisatie.

Download hier de handreiking ‘Naar een integriteitsbevorderende cultuur, een integrale aanpak.