Integriteitsoverleg

Het nut en noodzaak van het overleggen van integriteit in uw organisatie wordt in deze uitgave beschreven. De verantwoordelijkheden van ambtenaren zijn verwoord in waarden, normen, regels, procedures en richtlijnen. Tijdens de overleggen worden waarden en normen besproken die betrekking hebben op integriteit en wat goed ambtenaarschap inhoudt.

Handreiking ‘Integriteitsoverleg gewaarborgd’

De handreiking ‘Integriteit gewaarborgd’ heeft twee onderdelen:

  • Wat is de nut en noodzaak van een overleg over integriteit?
  • Hoe wordt een overleg over integriteit vormgegeven?

De handreiking bevat nuttige inzichten en voorbeelden.

Download

Handreiking Integriteitsoverleg gewaarborgd