Integriteitsonderzoek

Inventariseer kwetsbare taken en processen met het Handboek Integriteitsonderzoek. Aan de basis van uw integriteitsbeleid ligt een kwetsbaarheidsonderzoek. Met behulp van het handboek Integriteitsonderzoek kunt u de organisatie doorlichten op kwetsbare taken, processen en handelingen.

Kwetsbaarheden
Zo’n onderzoek brengt twee typen kwetsbaarheden in kaart:

  • kwetsbare handelingen die samenhangen met de aard van de organisatie, zoals: vergunningen of subsidies verlenen; paspoortuitgifte, declaraties, handhavings- of inspectietaken en de inkoop van goederen;
  • generieke organisatorische kwetsbaarheden, zoals het proces van nieuwe medewerkers aannemen, functieomschrijvingen, de omgang met relatiegeschenken en nevenfuncties.

Wanneer u het onderzoek uitvoert, wordt duidelijk waar de grootste kwetsbaarheden en risico’s zitten. Daardoor verkleint u de kans op integriteitsschendingen.

Wat biedt het handboek?
Het handboek is gebaseerd op de praktijkervaringen van verschillende overheden en is zo opgesteld dat overheden er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Het biedt onder meer:

  • nieuwe inzichten en ontwikkelingen op integriteitsgebied;
  • aandacht voor het managen van het onderzoek en voor borging van de resultaten;
  • veel voorbeeldmateriaal, vragenlijsten, standaardpresentaties en achtergrondinformatie (ook bijgeleverd op cd-rom).

Uitgangspunten
Het handboek is:

  • preventief van aard, dus niet gericht op het onderzoeken van concrete incidenten of personen (zie hiervoor de handreiking Onderzoek integriteits-schending);
  • gericht op mogelijke organisatorische verbeteringen, zoals regels, procedures, systemen en structuren. Daarmee kunt u de dringendste en meest voorkomende structurele kwetsbaarheden relatief snel wegnemen;
  • een zelfonderzoek dat de organisatie in staat stelt om zèlf de kwetsbaarheden in kaart te brengen en maatregelen te formuleren.

Download

Het handboek Integriteitsonderzoek

De samenvatting van het handboek Integriteitsonderzoek