Integriteitsfunctionaris

Een functie van integriteit
De functionaris coördineert en implementeert het integriteitsbeleid. Deze adviserende en initiërende rol en agendeert het thema integriteit. De prioritering van het thema bij het management en de rol van de functionaris met het management staat beschreven in deze publicatie.

Handreiking ‘Integriteitsfunctionaris’
De handreiking ‘Integriteitsfunctionaris’ behandelt de verschillende aspecten van deze functie en de relatie met het management. Tevens komen voorbeelden aan het bod van collega functionarissen.

Download

Handreiking integriteitsfunctionaris