Integriteit gewaarborgd

Borg de integriteit
Deze uitgave geeft antwoord op de vraag hoe integriteit en integriteitsbeleid wordt verankerd. Van ontwikkelproces tot implementatie wordt het integriteitsbeleid doorlopen.

Handreiking ‘Integriteit gewaarborgd’
De handreiking ‘Integriteit gewaarborgd’ geeft twee wijzen van borging weer:
•    Institutionele en procesmatige verankering (organisatieniveau)
•    Beïnvloeden en bestendigen van integer handelen (medewerkersniveau)

Managers, personeelsadviseurs en integriteitscoördinatoren kunnen deze handreiking gebruiken ter inspiratie, voor bewustwording en om de inhoud door te vertalen naar de eigen organisatie.

De handreiking bevat nuttige aandachtspunten.

Download

Handreiking Integriteit gewaarborgd