HRM en integriteit

Integriteit komt tot uiting in het gedrag. De wijze waarop een werkgever omgaat met zijn personeel en vorm geeft aan het integriteitsbeleid, beïnvloedt dat gedrag. Integriteit en Human Resource Management (HRM) zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Handreiking ‘HRM & integriteit’
De handreiking ‘HRM & integriteit’ verduidelijkt de samenhang tussen integriteit en personeelsbeleid.
Managers, personeelsadviseurs en integriteitscoördinatoren kunnen deze handreiking gebruiken ter inspiratie, voor bewustwording en om de inhoud door te vertalen naar de eigen organisatie.

Instrumenten
De werkgever kan de relatie tussen integriteit en HRM op twee manieren uitwerken:

  • met HRM-instrumenten die specifiek gericht zijn op het bevorderen van integriteit. Bijvoorbeeld door integriteit te bespreken bij indiensttreding; met trainingen, functiebeschrijvingen, functiescheiding, functieroulatie en heldere regelgeving.
  • door de reguliere HRM-instrumenten ‘integer’ in te zetten. Bijvoorbeeld de beoordeling, beloning, werving en selectie, opleidingsmogelijkheden en promotie.

De handreiking licht instrumenten uit beide categorieën toe met tips, voorbeelden, aandachtspunten en valkuilen.

Download

Handreiking HRM en integriteit

Factsheet Handreiking HRM en integriteit