De dvd ‘Integriteit Deugt’: een nieuwe visie op integriteit

Welkom op pagina over deugdethiek en integriteit bij overheidsorganisaties. U vindt hier informatie over:

 • De dvd ‘Integriteit Deugt’
 • Gespreksmodellen om integriteit in uw organisatie ter sprake te brengen
 • Het boek ‘Integriteit en deugdethiek’.

De dvd en het gespreksmodel zijn ontwikkeld door Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).
 
De dvd ‘Integriteit Deugt’
De dvd licht toe waarom de overheid steeds meer met integriteitsvraagstukken te maken krijgt. Daarna volgt een uitleg van wat een deugd is en komen concrete deugden aan bod. De dvd sluit af met praktische richtlijnen en een samenvatting. Verder treft u op de dvd een variëteit aan animaties en meerdere fragmenten van interviews met prominenten uit het openbaar bestuur.

 • Integriteit in het openbaar bestuur, inleiding door dr. M. Becker.
 • Wat is een deugd? Dr. M. Becker interviewt prof. P. van Tongeren.
 • De vier kardinale deugden: moed, verstandigheid, maat en rechtvaardigheid.
 • Tips en tools.
 • Samenvatting.

Onder de ‘tips en tools’ vindt u twee gespreksmodellen. Het voornaamste gespreksmodel heeft de vorm van een spel. U ontvangt bij de dvd een dobbelsteen.

Bestel de gratis dvd
Lees het artikel 'Integriteit via filosofie tussen de oren' in Binnenlands Bestuur

Gespreksmodellen over deugden en ondeugden
Met behulp van de gespreksmodellen brengt u integriteitsproblemen op een constructieve manier ter sprake in een groep van vijf tot vijftien personen. De gespreksmodellen helpen bij de volgende kwesties.

 • Oefening in nadenken over een integriteitsvraagstuk.
 • Verdieping in inzicht in de eigen beweegredenen.
 • Oefening in het denken vanuit eigen motieven en deze goed leren verwoorden en verdedigen.
 • Oefening in het gebruik van de deugdethiek bij het nadenken over het eigen handelen. Deze oefening is eventueel te differentiëren naar de verschillende aspecten van de deugden.
 • Attitudevorming. In de deugdethiek gaat het uiteindelijk om ontwikkeling en versterking van de goede houding. De gestructureerde bespreking van problemen leert mensen anders kijken en ervaren.

Gespreksmodel deugden
In het gespreksmodel over deugden bepaalt de groep deelnemers een probleem. Hierna werpt een van de deelnemers de dobbelsteen die bij de dvd is geleverd. De dobbelsteen bevat de volgende mogelijkheden:

 • Moed
 • Verstandigheid
 • Maat
 • Doel
 • Voorbeeld
 • Rechtvaardigheid

Afhankelijk van de worp worden de deelnemers steeds door een ander gespreksmodel geleid.

Gespreksmodel ondeugden
Het model over ondeugden is geschikt om de achterliggende houding bij integriteitsproblemen ter sprake te brengen. Bij een misstand in de organisatie analyseren deelnemers welke ondeugd in het spel is. En, hoe deze in een deugd is om te buigen.

De gespreksmodellen kunt u te zijner tijd downloaden via deze website.

Het boek 'Deugdethiek en Integriteit'
In het boek ‘Integriteit en deugdethiek’ leest u verdiepende artikelen over onderstaande onderwerpen.

 • De ontwikkelingen binnen de overheid die maken dat integriteit steeds meer als deugd wordt gezien.
 • De plaats van de deugdethiek tussen andere benaderingen.
 • De centrale deugden als moed en rechtvaardigheid.
 • De twee modellen om ethische problemen ter sprake te brengen.

U kunt het boek voor 20,95 euro bestellen via uitgeverij Van Gorcum.

Bestellen

U kunt de DVD Integriteit Deugt gratis bestellen via een e-mail aan info@huisvoorklokkenluiders.nl. Vermeld hierbij uw organisatie en functie.