Dag van de Integriteit 14 november 2013

Integer leiderschap en bestuur

Donderdag 14 november vond de vijfde Dag van de Integriteit plaats in Utrecht. Het jaarlijkse evenement, georganiseerd door Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS), draaide ditmaal om integer leiderschap en bestuur. Dit uitgebreide verslag behandelt de belangrijkste thema's die 14 november aan de orde kwamen.

Bij de opening van de dag kijkt Marijn Zweegers (BIOS) met een dubbel gevoel terug op 2013. Integriteit is actueler dan ooit, maar nu wordt het tijd om aan de slag te gaan, aldus Zweegers: 'Soms denk ik, de honden blaffen maar de karavaan trekt door. Het wordt tijd om een tandje bij te schakelen.' Zweegers benadrukt hierbij het belang van samenwerking: 'Maak gebruik van elkaar kennis en kunde om integriteit te versterken. Binnen en tussen organisaties, maar ook tussen de wirwar van integriteitsinstanties.' Het idee van één loket waarachter diverse expertises en instanties op gebied van integriteit huizen, noemt Zweegers daarom 'een lonkend perspectief'.

Jaarboek Integriteit 2013

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) ontvangt het eerste Jaarboek Integriteit 2013 met een herinnering aan zijn eerste werkdag. Hij begon zijn bankiersbestaan met het geld uit de nachtkluis te tellen: 'Ik had zo een ton in mijn handen. Een duidelijke les in integriteit: dit geld is niet van jou.' Dat neemt niet weg dat ook voor gewone mensen de verleidingen soms enorm kunnen zijn. Scherp toezicht op alle niveaus is daarom onontbeerlijk, stelt Blok. Internationaal gezien blijft Nederland het uitstekend doen, signaleert de minister: 'We mogen met recht trots zijn. Nu moeten we zorgen dat we bovenaan de lijstjes blijven staan.'