Producten en diensten

Handreiking Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)

Bij een Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) kan een medewerker terecht om vermoedens van misstanden te bespreken. De handreiking VPI helpt overheden bij het inrichten van de VPI-functie en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Daarnaast biedt de handreiking praktische informatie voor Vertrouwenspersonen. Lees meer

Handreiking Zorgvuldige handhaving

De handreiking Zorgvuldige handhaving gaat in op het melden van, het onderzoek naar en de juridische afhandeling van integriteitsschendingen. Lees meer