Opleidingen en bijeenkomsten

 

Opleidingen

De functie vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen is bekend, maar de vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) is relatief nieuw. Deze functie vindt zijn oorsprong in de meldprocedure (klokkenluidersregeling) voor de openbare sector. Steeds meer overheidsorganisaties zien de noodzaak, het nut en het belang in van het aanstellen van een vertrouwenspersoon Integriteit in hun organisatie. De rol vertrouwenspersoon integriteit wordt steeds vaker gecomineerd met die van de ongewenste omgangsvormen. U wilt zich voorbereiden op het vertrouwenswerk? Lees meer over onze opleidingen.

 

Bijeenkomsten

KVO staat voor Kennisforum Vertrouwenspersonen Overheid. BIOS organiseert al geruime tijd bijeenkomsten onder de naam KIO (Kennisforum Integriteit Overheid), maar heeft daar nu KVO aan toegevoegd. KVO richt zich op het professionaliseren van het vertrouwenswerk (integriteit & ongewenste omgangsvormen). Tijdens deze netwerkbijeenkomsten komen interessante thema’s aan bod. Er wordt niet alleen informatie gedeeld, maar ook opgehaald. Doel hiervan is kennisverbreding en -deling. Deelnemers worden verder zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld ervaringen te delen en zo elkaar te inspireren. BIOS faciliteert deze bijeenkomsten. Op 18 november 2013 vond de eerste KVO-bijeenkomst plaats.

Lees het verslag van de eerste KVO-bijeenkomst