Wet en regelgeving

Voor wat betreft de relevante wet- en regelgeving op het gebied van integriteit voor politiek ambtsdragers verwijzen wij naar de Integriteitswijzer voor politiek ambtsdragers.

Integriteitswijzer voor politiek ambtsdragers

De integriteitswijzer heeft meerdere doelen. Ten eerste om u in één oogopslag een overzicht te bieden van de wet- en regelgeving ten aanzien van de integriteit van politieke ambtsdragers. De Integriteitswijzer vult met dit overzicht de recent tot stand gekomen handreiking van het ministerie van BZK voor politieke ambsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen, aan. Ten tweede kan de Integritietswijzer u helpen bij het op- of bijstellen van een eigen gedragscode voor uw politieke ambstdragers en aanbevelingen om het onderwerp op de agenda en dus levend te houden.

Downloaden of bestellen
Hieronder kunt de Integriteitswijzer voor politiek ambtsdragers downloaden. Als u dit document wilt uitprinten kunt u dat het beste op A2-formaat papier laten printen of als (gratis) uitvouwbrochure bestellen via info@integriteitoverheid.nl.

In deze brief van de minister van BZK leest u onder meer het voornemen om de gemeente- en provinciewet te wijzigen met als doel de rol te versterken van de burgemeester en Commissaris van de Koningin ten aanzien van de bewaking van de integriteit.

Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen

Modelaanpak basisnormen integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen


Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur. De primaire verantwoordelijkheid voor integriteit ligt bij elke gemeente, provincie en waterschap afzonderlijk, maar voor alles bij elke ambtsdrager persoonlijk. Deze handreiking helpt politieke ambtsdragers bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken.

De Modelgedragscode voor politieke ambtsdragers in deze handreiking is vervallen. Per 9 maart 2015 is deze vervangen door de Modelgedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in gemeenten, provincies en waterschappen en Modelgedragscode Integriteit (dagelijkse) bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen.