Opleidingen en congressen

Workshop integriteit voor raadsgriffiers

BIOS verzorgt interactieve workshops integriteit(sbeleid) voor griffiers. Hierin staat de rol van de griffier op het gebied van integriteit centraal.

Iedereen is het erover eens dat het belangrijk is dat het openbaar bestuur integer is. En iedere volksvertegenwoordiger zal desgevraagd zeggen zelf integer te handelen. Toch wordt er over integer bestuur en integer handelen heel verschillend gedacht. Integriteit is namelijk meer dan het niet schenden van regels. Politiek ambtsdragers lopen al snel tegen allerhande integriteitsvraagstukken aan of lopen (onbewust) risico’s. Valt raadswerk bijvoorbeeld te combineren met het voorzitterschap van de sportclub? En wat als kiezers vragen even te helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift?

Welke rol heeft u als griffier? Kunnen raadsleden u om advies vragen in dit soort kwesties? Werkt u curatief of preventief, reactief of actief aan integriteit?

Als griffier heeft u samen met de burgemeester een bijzondere positie. Vanuit uw rol kunt u namelijk de discussie over integriteit stimuleren. De burgemeester draagt vaak de verantwoordelijkheid voor de integriteit van het gehele gemeentebestuur. De raadsgriffier is daarentegen specifiek adviseur van de raad. U ondersteunt de raad en organiseert de scholing van raadsleden.

De griffier kan zo de aandacht voor integriteit bevorderen. In de praktijk concentreert de burgemeester zich meestal op integriteitskwesties binnen het college. U vervult deze rol voor de raad. Dit vereist samenwerking, afstemming en rolverdeling met de burgemeester. Bovendien moet de griffier niet verworden tot ‘mister integrity’. Daarom is het van belang ook met andere actoren samen te werken op dit gebied.

Programma

Het programma bestaat uit één dagdeel. Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Introductie op het thema goed bestuur
  • Wat is integriteit en waarom hier aandacht aan besteden?
  • Wat zijn de rollen van de griffier op dit gebied (of kunnen dit zijn)?
  • Uitwerken herkenbare casus
  • Uitleg en uitwerken van een dilemma adhv stappenplan (dilemmatraining)
  • Het onderwerp is geïntroduceerd, hoe houd je het levend en wat zijn de instrumenten hiervoor?
  • Intern netwerk en ambassadeurs (speelveldanalyse)
  • Borging van integriteit in het gemeentebestuur. Hoe voorkom je dat het wegzakt?

Organiseren en deelnemen

BIOS organiseert deze workshop bij voldoende interesse. Op dit moment houden een lijst bij van geïnteresseerden. U kunt uzelf opgeven of meer informatie opvragen via info@integriteitoverheid.nl. Afgezien van enkele onkosten kan BIOS deze themabijeenkomst kosteloos verzorgen.