Model bestuurlijke integriteitsinfrastructuur

De integriteitsinfrastructuur ondersteunt bij de uitwerking van een integrale benadering van integriteit, waarin zowel de stimulerende, preventieve en repressieve kant als de borging zijn opgenomen. Het gaat hierbij niet primair om de integriteit van politieke partijen of individuele politici, maar van het bestuurlijke domein van het openbaar bestuur. Activeer een van de bollen.