Integriteitsinfrastructuur

Het model Integriteitsinfrastructuur is ontwikkeld voor beleidsmakers en medewerkers die binnen hun eigen organisatie belast zijn met het ontwikkelen en/of implementeren van het integriteitsbeleid. Het model geeft individuele overheidsorganisaties daarbij niet alleen richting, maar het vormt ook de basis voor duurzaam integriteitsbeleid.

De integriteitsinfrastructuur is gebaseerd op de gedachte dat dit het best kan worden bereikt door een integrale samenhangende aanpak. Het model bevat een zevental aandachtsgebieden. Ieder gebied is belangrijk en verdient de juiste aandacht. Dat betekent dat men oog heeft voor de context en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Integriteit begint mede daarom al bij de sollicitatieprocedure en raakt zelfs de gedragingen in privétijd. Denk maar aan de medewerker die zich via de sociale media inhoudelijk uitlaat over zijn werk(gever).

Het model biedt ondersteuning bij integriteitsmanagement en is een product van een samenwerkingsverband tussen Nyenrode Business Universiteit en BIOS. Door in het afgebeelde model op een aandachtsgebied te klikken krijgt u nadere uitleg over het belang van het gekozen gebied en kunt de daarbij behorende specifieke instrumenten raadplegen.

Bekijk het model integriteitsinfrastructuur