BIOS | Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector

Deze website blijft nog het hele jaar 2017 beschikbaar, maar wordt niet langer geactualiseerd.  Het Bureau Integriteit Openbare Sector (BIOS) was een onafhankelijk instituut gericht op het bevorderen van integriteit binnen de publieke sector, ondergebracht bij het CAOP. Per 1 juli 2016 zijn verschillende taken van BIOS overgegaan naar het Huis voor Klokkenluiders. Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers blijft bij het CAOP. Hiermee houdt BIOS op te bestaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Huis voor Klokkenluiders.