Waar kunt u misstanden melden?

BIOS is geen meldpunt voor (vermoedens van) misstanden. Wij doen geen onderzoek naar integriteitsschendingen.  In alle gevallen is het mogelijk om anoniem misstanden te melden via De Vertrouwenslijn. Werkt u bij de overheid en gaat uw melding over uw eigen organisatie? Dan volgt u de meldprocedure van uw organisatie. 

Twijfelt u over melden, of heeft u vragen over de meldprocedure? Neem dan contact op met het Huis voor Klokkenluiders.