Over BIOS

Het Bureau Integriteit Openbare Sector (BIOS) was een onafhankelijk instituut gericht op het bevorderen van integriteit binnen de publieke sector. Per 1 juli 2016 zijn verschillende taken van BIOS overgegaan naar het Huis voor Klokkenluiders. Hiermee houdt BIOS op te bestaan.

Missie

BIOS is een onafhankelijk centraal instituut gericht op het bevorderen van integriteit(sbeleid) binnen de (semi)publieke sector, zowel op organisatorisch als strategisch niveau.

Visie

BIOS heeft een kennis-, ontwikkel-, netwerk - en signalerende functie op het gebied van integriteit(sbeleid) in de (semi-) publieke sector en biedt hiervoor generieke hoogwaardige producten en activiteiten aan: 

 • Kennisfunctie
  BIOS verwerft en ontwikkelt integriteitsgerelateerde kennis voor de hele openbare sector en stelt deze beschikbaar tijdens bijeenkomsten, lezingen, leergangen en via de website. Daarnaast verricht en entameert BIOS onderzoek.

 • Ontwikkelfunctie
  BIOS vertaalt opgedane kennis in praktische modellen, methoden, producten, opleidingen trainingen en stelt deze beschikbaar aan de doelgroep. Verder ondersteunt BIOS organisaties bij het opzetten en onderhouden van hun integriteitsbeleid.

 • Netwerkfunctie
  BIOS brengt het belang van integriteit voortdurend actief onder de aandacht en brengt organisaties, actoren en experts bijeen om kennis uit te wisselen. Dit doet BIOS via diverse platforms, kenniskringen, congressen, leergemeenschappen en landelijke bijeenkomsten.

 • Signalerende functie
  BIOS fungeert als centraal en onafhankelijk instituut op het gebied van integriteit. Tot de taken behoren het signaleren en kritisch analyseren van ontwikkelingen op het gebied van integriteit. BIOS doet dit door het organiseren van bijeenkomsten voor deze specifieke actoren, het vestigen van de aandacht op integriteitsgerelateerde issues en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Op basis daarvan adviseert BIOS de publieke sector.