Contact

Per 1 juli 2016 houdt BIOS op te bestaan. Verschillende taken van BIOS zijn overgegaan naar het Huis voor Klokkenluiders. U kunt het Huis voor Klokkenluiders bereiken via  088 – 3713033 of info@huisvoorklokkenluiders.nl