BIOS Nieuws

In de onderstaande lijst treft u BIOS nieuwsberichten.

Universitaire studies bestuurskunde besteden amper aandacht aan ambtelijke beroepsethiek. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Beroepsethiek in het onderwijs: van bijzaak naar Bildung

Topambtenaren overschatten hun eigen ethisch leiderschap. Ze denken dat ze een duidelijk voorbeeld zijn en genoeg ethische sturing geven. Medewerkers beleven dat echter heel anders.

Bijzondere verrichtingen doen en grote betrokkenheid tonen voor en bij vraagstukken op het snijvlak van integriteit en goed bestuur. Organisaties en instellingen in de hele publieke sector kunnen tot 1 september van dit jaar kandidaten voordragen voor de tweejaarlijkse Ien Dales Award voor het versterken van de integere publieke sector.

Vanaf heden is de geactualiseerde versie van de handreiking ‘Integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen’ te downloaden op de website van BIOS.

Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) wordt ondergebracht in het toekomstige Huis voor klokkenluiders, dat op 1 juli van start gaat.

Alex Belling, oud-medewerker en oprichter van BIOS, heeft een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Aptroot van Zoetermeer ontvangen. Dat is op 5 april gebeurd op het minisymposium ‘Integriteit komt met de jaren’ van BIOS.

Hoe kunt u werken aan de cultuur in uw organisatie? In de praktijk blijkt dat nog een lastige opgave. Recent publiceerde BIOS de nieuwe handreiking Naar een integriteitsbevorderende cultuur, een integrale aanpak.