Publicaties

‘Integriteit staat financieel niet op de kaart, het is geen aparte post op de begroting. Dat roept bij ons de vraag op of integriteit wel echt serieus genomen wordt.’

Dat ethisch leiderschap van groot belang is voor de integriteit van publieke organisaties behoeft vandaag de dag gelukkig weinig toelichting meer. ‘Toch bakken we er nog niet al te veel van.

Dit rapport van de Hertie School of Governance, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, geeft een analyse van de relatie tussen vertrouwen en integriteit.

Dit boek biedt inzicht in de Nederlandse aanpak op gebied van integriteitsmanagement. Vanuit internationaal perspectief is Nederland hierin een voorloper. Integrity management in the public sector, the Dutch approach beschrijft hoe het Nederlandse integriteitssysteem werkt vanuit drie perspectieven.

BIOS presenteert begin 2016 een integrale cultuuraanpak gericht op integriteitsbevordering.

This policy paper addresses key issues, considerations and recommandations on the use of social media from an integrity perspective.