VU onderzoek naar integriteitsschendingen (april 2014)

Om meer zicht te krijgen op de aard en de omvang van integriteitsschendingen binnen de Nederlandse overheid heeft de VU Amsterdam in opdracht van BIOS een nader onderzoek uitgevoerd.

Niet alle integriteitsschendingen binnen de overheid worden opgemerkt, geregistreerd en afgehandeld. Dat is jammer, want juist met die informatie kan de overheid gericht preventief integriteitsbeleid ontwikkelen. Om meer zicht te krijgen op de aard en de omvang van integriteitsschendingen binnen de Nederlandse overheid heeft de VU Amsterdam in opdracht van BIOS een nader onderzoek uitgevoerd. Voor dat onderzoek zijn ruim 7300 ambtenaren bevraagd.

Slechts een klein deel van de integriteitsschendingen in Nederland blijkt te bestaan uit fraude en corruptie. Ongewenste omgangsvormen komen echter relatief vaak voor. Naar aanleiding van het onderzoek dringt BIOS er op aan dat organisaties meldingen serieus nemen en zorgvuldig omgaan met melders. Bovendien lijkt het raadzaam dat organisaties meer aandacht besteden aan aanspreekprogramma’s, om zo ongewenste omgangsvormen terug te dringen.

Download Aard en omvang van integriteitsschendingen binnen de Nederlandse overheid

Download Reactie BIOS op vervolgonderzoek aard en omvang van integriteitsschendingen binnen de nederlandse overheid

Download Ambtenaar lijkt minder integer na crisis

Lees ook
Binnenlands Bestuur: Ambtenaar lijkt minder integer na crisis