Integriteitsonderzoek (nulmeting) Algemene Rekenkamer 2004

In 2004 heeft de algemene rekenkamer een nulmeting uitgevoerd naar de zorg voor integriteit bij ministeries en rechtspersonen.

In 2004 heeft de Algemene Rekenkamer een nulmeting verricht naar de zorg voor integriteit bij alle ministeries en bij tien rechtspersonen met een wettelijke taak. De Rekenkamer concludeert na deze nulmeting dat het systeem van integriteitszorg bij de ministeries een forse impuls nodig heeft. Sinds eerdere onderzoeken van de Rekenkamer in 1996 en 1998 is er wel meer aandacht voor integriteit, maar ministeries maken nog steeds weinig risicoanalyses en integriteitsinbreuken worden nauwelijks centraal geregistreerd. Het onderzoeksrapport is op 21 april 2005 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Hieronder treft u de relevante documenten:
Rapport ‘Zorg voor integriteit’, nulmeting integriteit 2004
Aanbiedingsbrief
Verslag van het Algemeen Overleg n.a.v. het rapport op 18 juli 2005

Eerdere onderzoeken van de Algemene Rekenkamer op dit gebied:

Rapport integriteitbeleid bij gevangenissen, 2000
Tussenbalans integriteitsbeleid, 1998
Rapport Belastingdienst, 1997
Rapport FIOD, 1997
Rapport Informatiebeveiliging bij de belastingdienst, 1997
Rapport Nationaal Schengen Informatiesysteem, 1997
Rapport vergunningen bij het Rijksoverheid, 1996
Rapport integriteitsbeleid bij het Rijk, stand van zaken, 1996
Beheersing Informatiebeveiliging bij het Rijk, 1995

Voor mee info zie ook: www.rekenkamer.nl