Onderzoek

Dit rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft een eerste overzicht van de manier waarop EU-lidstaten de effectiviteit van hun integriteitsbeleid meten, onder meer door het gebruik van enquêtes onder medewerkers.

Dit rapport geeft antwoord op de vraag hoe de 28 EU-lidstaten plus Canada, de VS, Japan, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Zwitserland presteerden op de verschillende terreinen van de publieke sector over de periode 1995-2012.

Kunnen organisaties ook samenwerken met andere (externe) partijen op het gebied van integriteitsmanagement? In het hier beschreven onderzoek wordt dit in kaart gebracht.

Wat betekenen de decentralisaties in het sociaal domein voor medewerkers van gemeenten? Hoe verandert hun rol in de dagelijkse praktijk? Deze vragen komen aan de orde in twee recente onderzoeksrapporten die in opdracht van het ministerie van BZK zijn gemaakt.

Dit onderzoek is uitgevoerd met financiering door ‘the Prevention of and Fight against Crime Programme’ van de Europese Commissie, door o.m. Saxion Hogeschool Enschede.

Andersson Elffers Felix beschrijven in hun rapport ‘Integriteit in ontwikkeling’ dat in okt. 2014 is verschenen de laatste trends en ontwikkelingen en de verwachte invloed op de integriteit van het openbaar bestuur.