Ontslag (voor herhaald fysiek geweld) rechercheur in hoger beroep wegens onvoldoende bewijs vernietigd

Onterecht strafontslag politieambtenaar, geen plichtsverzuim. Het aan appellant verweten fysieke geweld is door de camera’s niet in beeld gebracht.

Plaats en datum: CRvB, 25 juli 2013

URL: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2013:1363

Onterecht strafontslag politieambtenaar, geen plichtsverzuim. Het aan appellant verweten fysieke geweld is door de camera’s niet in beeld gebracht. De korpsbeheerder baseert het bewuste verwijt uitsluitend op de getuigenverhoren van de politieambtenaren M en Va. Geen van de andere getuigen heeft het geweld verder op enigerlei wijze ter sprake gebracht. Al met al is er rondom het verwijt te veel onduidelijkheid blijven bestaan om te kunnen zeggen dat de korpschef op toereikende wijze aannemelijk heeft gemaakt dat appellant zich schuldig heeft gemaakt aan dit hem verweten fysieke geweld. In zoverre is het veronderstelde plichtsverzuim dus niet komen vast te staan.