Fysieke agressie en geweld

Ontslag wegens plichtsverzuim. Gelet op de aard en ernst van de verweten gedragingen is de Raad, anders dan de rechtbank, van oordeel dat de opgelegde disciplinaire straf niet onevenredig is.

Onterecht strafontslag politieambtenaar, geen plichtsverzuim. Het aan appellant verweten fysieke geweld is door de camera’s niet in beeld gebracht.

Betrokkene was werkzaam als conciërge op de Regionale Scholengemeenschap [naam scholengemeenschap]. Door middel van een e-mailbericht met datering 21 januari 2009, tijdstip 8:01, heeft de moeder van leerling J van de school bij de school melding gemaakt van een incident.

Betrokkene is sinds 1 februari 2002 als (leerling) fiscaal controleur in dienst bij de dienst Stadstoezicht van de gemeente Rotterdam. Sinds 1 augustus 2003 is hij werkzaam als parkeercontroleur.

De betrokken ambtenaar was werkzaam als vreemdelingenbegeleider.

De betrokken ambtenaar was parkeercontroleur A bij de dienst Stadstoezicht van de gemeente Amsterdam.

In de vroege ochtend van 24 november 2006 is de betrokken ambtenaar – een politieagent – onder invloed van alcohol betrokken geraakt bij een vechtpartij in een horecagelegenheid, 'Café X', gelegen in zijn eigen werkgebied.