Militair pleegt herhaald ontucht met minderjarigen

Een beroepsmilitair heeft in 2005 en 2007 ontucht gepleegd met vrouwen jonger dan 16 jaar.

Plaats en datum: Rechtbank Den Haag, 30 mei 2012

URL: http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BW9169

Een beroepsmilitair heeft in 2005 en 2007 ontucht gepleegd met vrouwen jonger dan 16 jaar. Voor het eerste feit is de militair in 2007 veroordeeld tot werkstraf. Daarnaast is een ambtsbericht in zijn persoonsdossier opgenomen. Deze veroordeling heeft geen gevolgen gehad voor zijn rechtspositie als beroepsmilitair. Voor wat betreft de feiten uit 2007 is hij in 2009 na hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden voorwaardelijk.
In 2009 is de zaak uit 2007, met name de veroordeling, in de media gekomen. Hierop heeft bevoegd gezag besloten tot ontslag.
De militair voert in beroep aan dat de feiten reeds bij bevoegd gezag bekend waren bij de eerste veroordeling en dit niet heeft geleid tot een rechtspositionele maatregel. Dat dit nu wel gebeurt, beschouwt de militair als een schending van het rechtszekerheidsbeginsel. Verder was de publicatie in de Telegraaf summier en niet herleidbaar tot hem. Tot slot wijst de militair op een andere casus waarin een veroordeelde marine-officier niet rechtspositioneel is gestraft.
De rechtbank kan zich geheel vinden in de overwegingen van het bevoegd gezag die tot het ontslag hebben geleid. De veroordeling in 2009 alsmede de erdoor ontstane media-aandacht betreffen nieuwe feiten waarop bevoegd gezag tot haar besluit mocht komen. Het rechtszekerheidsbeginsel acht de rechtbank niet geschonden. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.