Misdragingen in privésfeer

Een politieman had twee tweets op Twitter geplaatst die verwijzen naar een lopend politieonderzoek inzake de verdenking van een gepleegd zedendelict.

Aan een leerkracht, die een voorbeeldfunctie vervult, mogen zeker waar om het verdovende middelen gaat, hoge eisen mogen worden gesteld wat integriteit betreft.

Het verzenden van de e-mail moet als plichtsverzuim worden aangemerkt, gelet op de daarin gebruikte grievende en op een met name genoemde individuele collega gerichte termen.

Strafontslag. Betrokkene heeft naast de onterechte ziekmelding, ook plichtsverzuim gepleegd bestaande in het niet optreden tegen de aanwezigheid van een hennepplantage in de benedenwoning.

Ontslag. Militair. Plichtsverzuim bestaande uit hennepbezit en het vervaardigen van kinderporno.

Tenuitvoerleggging van voorwaardelijk strafontslag. Appellant heeft volgens de korpschef wederom onvoldoende professionele afstand gehouden tot diverse vrouwen en daarnaast misbruik gemaakt van zijn positie als politieambtenaar door politiegegevens te raadplegen voor privédoeleinden.

Geen vervroegde pensionering, maar functievolger. Schriftelijke berisping. Volgens de rechtbank houdt het geen gehoor geven aan de genoemde uitnodiging geen plichtsverzuim in.

Tenuitvoerlegging voorwaardelijk strafontslag. Appellante had zich dienen te realiseren dat zij in een verbetertraject zat en redelijke dienstopdrachten diende op te volgen en zich voorts niet schuldig mocht maken aan grof taalgebruik en ander ongepast gedrag.