Verbod nevenactiviteit medewerker (les geven) niet toegestaan; beroep op vrijheid van onderwijs gehonoreerd

Plaats en datum: Rechtbank Oost-Brabant, 17 september 2013

URL: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2013:5206

Nevenwerkzaamheden als docent bij een autorijschool. Vrijheid van onderwijs. Onvoldoende grondslag voor de stelling dat de uitoefening van de nevenwerkzaamheden door eiser ertoe leidt dat vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst in volstrekt ontoelaatbare mate wordt aangetast. Gegrond beroep.