Misbruik positie en belangenverstrengeling

Ontbinding op grond ernstig verwijtbaar handelen werkgever (onterecht cameratoezicht en onterechte schorsing), transitievergoeding € 16.000,-- en billijke vergoeding € 48.000,-- na 20 jaar dienstverband.

Disciplinaire straf van onvoorwaardelijk ontslag. Hoofdagent bij de politie.

Ontslag wegens plichtsverzuim. Onvoldoende feitelijke grondslag voor het verwijt dat betrokkene op het werk naar alcohol zou hebben geroken. Voldoende feitelijke grondslag dat betrokkene voorafgaand aan de publicatie contact gehad met een journalist van het AD zonder zijn leidinggevende te raadplegen.

Onvoorwaardelijk strafontslag wegens toerekenbaar ernstig plichtsverzuim. Omvang geding. Tussen de opgelegde straf en het daaraan ten grondslag gelegde plichtsverzuim bestaat een sterke verwevenheid zodat ook al is alleen het bestuursorgaan in hoger beroep gekomen, getoetst moet worden of terecht plichtsverzuim aanwezig is geacht.

Strafontslag. De Raad heeft uit de gedingstukken en het verhandelde ter zitting de overtuiging gekregen dat betrokkene met de gedragingen ...

Eiser was werkzaam op de afdeling vastgoed bij de gemeente Utrecht. In het kader van een project maakt hij deel uit van een werkgroep.

Terecht oplegging maatregel onvoorwaardelijk strafontslag. Appellant heeft zich schuldig gemaakt aan zeer ernstig plichtverzuim doordat hij geld heeft aangenomen van marktkooplieden en betrokken is geweest bij het systematisch inzamelen van gelden van marktkooplieden en daarvan heeft geprofiteerd.