Misbruik geweldsbevoegdheid

Het had appellant duidelijk kunnen zijn dat het opnieuw vertonen van agressief gedrag, zeker het toepassen van onnodig geweld jegens een aan zijn zorg toevertrouwde jongere, ontoelaatbaar was.

Ontslag wegens wangedrag. Het verweten wangedrag bestaat uit het toepassen van offensief geweld jegens een arrestant die geboeid op de grond lag.

Een politieagent heeft samen met een collega een Poolse man meegenomen naar buiten de gemeentegrenzen, alwaar de suggestie is gewekt dat de man zijn eigen graf moest graven.

Politieagent gebruikt bij de aanhouding en insluiting van een zich hevig verzettende arrestant geweld, zodanig dat hem dit door werkgever als ernstig plichtsverzuim wordt verweten.

Medewerker penitentiaire inrichting gebruikt zonder aanleiding geweld tegen een gedetineerde en krijgt strafontslag.