Voorwaardelijk ontslag in hoger beroep vernietigd: bevoegd gezag heeft bestraffing eerder voorval niet doorgezet en daarmee recht om dit eerdere voorval te gebruiken, verspeeld

Ten onrechte opgelegde disciplinaire straf van voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van twee jaar en terugzetting voor een jaar in een lager gewaardeerde functie. Plichtsverzuim.

Plaats en datum: CRvB, 8 augustus 2013

URL: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2013:1360

Ten onrechte opgelegde disciplinaire straf van voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van twee jaar en terugzetting voor een jaar in een lager gewaardeerde functie. Plichtsverzuim. Appellant wordt verweten dat hij in 2009 een voorval waarbij een collega was betrokken niet heeft gemeld aan zijn leidinggevende, maar aan de coördinator van een bij het afvalpunt betrokken extern bedrijf en dat hij in een brief aan de stadsdeelsecretaris van 24 februari 2010 ongefundeerde aantijgingen heeft geuit jegens zijn leidinggevende. Gelet op de omstandigheid dat het voornemen van 2009 niet is gevolgd door een strafbesluit en dat in het nieuwe voornemen geen melding is gemaakt van het oude voorval, moet worden gezegd dat het bestuur zijn recht had verwerkt om het voorval van 2009 nog mede ten grondslag te leggen aan de bestraffing in januari 2011. Het schrijven en verzenden van de brief van 24 februari 2010 kan gelet op de context waarin die is geschreven niet als plichtsverzuim worden aangemerkt.