Strafontslag leidinggevende afvaldepot die niet optrad tegen cultuur van meenemen goederen door medewerkers

Strafontslag leidinggevende afvaldepot. Gezien de aard en de ernst van de verwijtbaarheid van de gedragingen van verzoeker is de voorzieningenrechter van oordeel dat de opgelegde sanctie van disciplinair strafontslag niet onevenredig is aan het gepleegde plichtsverzuim.

Plaats en datum: Rechtbank Den Haag, 9 juli 2013

URL: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:8286

Strafontslag leidinggevende afvaldepot. Gezien de aard en de ernst van de verwijtbaarheid van de gedragingen van verzoeker is de voorzieningenrechter van oordeel dat de opgelegde sanctie van disciplinair strafontslag niet onevenredig is aan het gepleegde plichtsverzuim. Verzoeker had als leidinggevende een voorbeeldfunctie en had de taak er op toe te zien dat zijn medewerkers zich hielden aan de integriteitsregels. Met verweerder is de voorzieningenrechter van oordeel dat juist door verzoekers opstelling het plichtsverzuim onder de medewerkers op zo’n grote schaal heeft kunnen plaatsvinden.