Financiële schendingen

AW; Strafontslag Wetsartikelen: artikel 80 van het ARAR Strafontslag medewerker belastingdienst

Onvoorwaardelijk ontslag. Het in stand houden van een informele kas bij Gemeentewerken en het gebruiken van gelden daaruit voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd. Plichtsverzuim.

Strafontslag wegens plichtsverzuim. Het in contanten innen van verkeersboetes, zonder een kwitantie te overhandigen.

Disciplinair ontslag wegens toerekenbaar ernstig plichtsverzuim bestaande uit het opmaken van een valse salarisstrook en een valse werkgeversverklaring ten behoeve van hypotheekverstrekking.

burgerambtenaar marine, wegnemen goederen, strafontslag niet onevenredig, geen beroep op 'ritselcultuur''.

1) Onvoorwaardelijk ontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim bestaande uit het ontvangen van een te hoge vergoeding voor woon- werkverkeer, het ten onrechte declareren van maaltijdvergoedingen en het zonder toestemming en ten onrechte gebruikmaken van de dienstauto voor privédoeleinden, dan wel woonwerkverkeer.

Disciplinaire straf van schriftelijke berisping. Toerekenbaar plichtsverzuim bestaande uit o.a. declareren privételefoontoestel, bureaukosten, en etentje zonder zakelijk karakter, en contante geldopname.

Strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim zonder opzegtermijn. Anders dan appellante betoogt, kan de opgelegde straf niet worden aangemerkt als onevenredig aan de aard en de ernst van het vastgestelde plichtsverzuim.