‘EEN LUISTEREND OOR’

Is de titel van het onderzoeksrapport dat op 22 mei 2013 verschijnt.

In opdracht van Bureau Integriteitsbevordering (BIOS) is door de VU – Amsterdam onderzoek gedaan naar de werking van interne meldsystemen binnen de Nederlandse overheid.  Voor iedereen die beseft dat je het intern melden van misstanden moet stimuleren om klokkenluiden te voorkomen is dit een belangwekkend onderzoek. Waar, waarom en bij wie zou je bij voorkeur een misstand melden? De antwoorden op deze en tal van andere vragen over meldsystemen komen in dit rapport aan de orde. Het onderzoeksrapport, wordt op 22 mei 2013 in aanwezigheid van de pers overhandigd aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Wij willen dit moment graag met u delen en nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn. Na het vertrek van de pers zal Wim VandeKerckhove, die veel onderzoek naar het fenomeen klokkenluiden heeft gedaan, een korte lezing houden. Hij zal zijn eigen (internationale) kennis en ervaring op dit gebied spiegelen aan de uitkomsten.

In het geval u vanwege uw functie, rol of ervaring heeft op met meldprocedures hechten wij ook veel waarde aan uw mening. Hiervoor organiseren wij aansluitend op de lezing van Wim VandeKerckhove een groepsdiscussie. Wij zijn wij niet alleen benieuwd naar uw eerste indruk, maar horen ook graag welke mogelijkheden u ziet om bestaande meldsystemen te verbeteren. Dat kan door het verder concretiseren van de aangereikte aanbevelingen, maar ook door het bedenken van nieuwe. U krijgt tijdens de bijeenkomst  het rapport* en aanvullende BIOS-aanbevelingen uitgereikt.

U bent op 22 mei vanaf 11.45 uur van harte welkom in het nieuwe BZK gebouw, aan de Turfmarkt 147 in Den Haag. Tijdens het inloopmoment wordt u een broodje aangeboden. Het officiële deel, de aanbieding van het rapport, begint om 12.30 uur.  Het vervolgprogramma start om 13.30 uur en eindigt rond 15.30 uur.

Het ministerie van BZK is niet vrij toegankelijk. Het is daarom belangrijk dat u zich vooraf aanmeldt en uw legitimatiebewijs bij u heeft op de dag zelf. Aan- en afmelden is mogelijk  tot  maandag 20 mei via onderstaand aanmeldsformulier.