Integriteitsinfrastructuur

Bestuurlijk

Deze integriteitsinfrastructuur heeft BIOS ontwikkeld voor bestuurders en volksvertegenwoordigers die zich bezighouden met integriteit. De infrastructuur ondersteunt hen bij de uitwerking van een integrale benadering van integriteit, waarin zowel de stimulerende, preventieve en repressieve kant als de borging zijn opgenomen. Het gaat hierbij niet primair om de integriteit van politieke partijen of individuele politici, maar van het bestuurlijke domein van het openbaar bestuur.

Bekijk het model Integriteitsinfrastructuur voor bestuurlijke integriteit


Ambtelijk

Het model Integriteitsinfrastructuur is ontwikkeld voor beleidsmakers en medewerkers die binnen hun eigen organisatie belast zijn met het ontwikkelen en/of implementeren van het integriteitsbeleid. Het model geeft individuele overheidsorganisaties daarbij niet alleen richting, maar het vormt ook de basis voor duurzaam integriteitsbeleid.

Bekijk het model integriteitsinfrastructuur