Kwetsbare functies

Eén op de drie organisaties die verplicht een lijst met kwetsbare functies moet bijhouden, blijkt dit niet te doen. Uitleg over wat kwetsbare functies zijn, hoe u ze eenvoudig detecteert en hoe u de weerbaarheid tegen deze kwetsbaarheden verhoogt, wordt in deze handreiking beschreven. De aangereikte methodiek sluit aan op al bestaande structuren en processen van organisaties. Het gebruik is laagdrempelig en helpt u bij het daadwerkelijk invullen van de begrippen ‘goed werkgeverschap’ en ‘goed ambtenaarschap’ zoals in de Ambtenarenwet genoemd.

Download

Handreiking Kwetsbare Functies