Integriteitsbeleidsplan

Beleid integriteit
Het schrijven van een goed integriteitsbeleidsplan. Hoe je dat doet? Dat staat beschreven in de handreiking integriteitsbeleidsplan. Processen rondom het thema integriteit worden geformaliseerd en ingebed in de organisatie.

Handreiking ‘Integriteitsbeleidsplan’

De handreiking ‘Integriteitsbeleidsplan’ beschrijft:

  • het bestaansrecht van het beleidsplan;
  • de systematiek die hieraan ten grondslag ligt;
  • de opbouw en de inhoud;
  • en hoe te implenteren.

Managers, personeelsadviseurs en integriteitscoördinatoren kunnen deze handreiking gebruiken ter inspiratie, voor bewustwording en om de inhoud door te vertalen naar de eigen organisatie.

Download

Handreiking Integriteitsbeleidsplan