Integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen

Integriteit van politieke ambtsdragers – derde gewijzigde druk

Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur. De primaire verantwoordelijkheid voor integriteit ligt bij elke gemeente, provincie en waterschap afzonderlijk, maar voor alles bij elke ambtsdrager persoonlijk. Deze handreiking helpt politieke ambtsdragers bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken.

Wat biedt de handreiking ‘Integriteit van politieke ambtsdragers’?

Deze handreiking is bedoeld om politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen te stimuleren en ondersteunen bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken.

De handreiking is een gezamenlijke productie van de VNG, het IPO, de UvW en het ministerie van BZK. Dit is de derde gewijzigde druk en dateert van april 2016.

De handreiking behandelt de volgende thema’s:

  • Belangenverstrengeling
  • Omgaan met informatie
  • Geschenken, diensten en uitnodigingen
  • Voorzieningen voor politieke ambtsdragers
  • Inkopen en aanbesteden
  • Financiën
  • Aanbevelingen voor de organisatie van het integriteitsbeleid
  • Modelgedragscodes voor volksvertegenwoordigers en (dagelijkse) bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen

Belangrijke wijzigingen in derde druk

De vorige versie van deze handreiking dateerde van september 2013. Ondertussen is de modelgedragscode uit deze tweede editie vervangen door twee nieuwe modelgedragscodes voor volksvertegenwoordigers en (dagelijks) bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen. Belangrijke wijzigingen zijn verder de opgenomen aanbevelingen in hoofdstuk 8 over de organisatie van het integriteitsbeleid, met een aantal suggesties over de invulling van de wettelijke rol die de burgemeesters, commissarissen van de Koning en waterschapsvoorzitters vervullen op integriteitsgebied.

Download

Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen – derde gewijzigde druk (2016)

Modelgedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in gemeenten, provincies en waterschappen

Modelgedragscode Integriteit (dagelijkse) bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen