Belangenverstrengeling

Deze handreiking helpt u het beleid rondom belangenverstrengeling vorm te geven en biedt veel praktische hulpmiddelen. De handreiking geeft kort en bondig antwoord op vragen als Wat is het? Welke vormen zijn er? Hoe valt het te voorkomen? en Hoe om te gaan met een geval van belangenverstrengeling? Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan financiële belangenverstrengeling.

Wat vindt u in de handreiking?

  • Omschrijving van het begrip belangenverstrengeling
  • Omschrijving van het begrip financiële belangenverstrengeling
  • Ontwikkelen van preventief beleid
  • Mogelijke oplossingen voor kwesties van belangenverstrengeling
  • Diverse checklists voor managers en medewerkers
  • Wet- en regelgeving

Download

Download handreiking Belangenverstrengeling