Tabellenboeken

In de tabellenboeken behorend bij de Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012  vindt u alle vragen met de resultaten uitgesplitst naar overheidssector en bij gemeenten naar gemeentegrootte in percentages. Bij het interpreteren van de percentages in de tabellenboeken dient u ermee rekening te houden dat de percentages zijn afgerond. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de monitor integriteit openbaar bestuur'? Stuur een mail naar info@integriteitoverheid.nl of bel 070-376 5937.