Managementsamenvatting

In de managementsamenvatting van de Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012 vindt u achtereenvolgens:

  • De onderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan deze monitor.
  • De antwoorden op de onderzoeksvragen, tevens conclusies van dit onderzoek naar het integriteitsbeleid en de -beleving binnen het openbaar bestuur.
  • Een vergelijking met eerdere soortgelijke enquêtes uit 2004 en 2008.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de monitor integriteit openbaar bestuur'? Stuur een mail naar info@integriteitoverheid.nl of bel 070-376 5937.