Leo Huberts

Leo Huberts

Leo Huberts is sinds 2007 hoogleraar bestuurskunde aan Vrije Universiteit te Amsterdam. Daar geeft hij leiding aan de onderzoeksgroep ‘Quality of Governance’ en is hij portefeuillehouder onderzoek (en vice-decaan). Zijn huidige onderzoek betreft de kwaliteit en integriteit van besturen. Huberts introduceerde in zijn oratie (2005) het begrip ‘integritisme’, en publiceert sindsdien regelmatig over integriteit en integriteitsbeleid, in vakbladen en publieksmedia.


Edgar Karssing

Edgar Karssing

Edgar Karssing is als universitair hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij publiceert en adviseert regelmatig over integriteit, compliance, morele competentie en ethiek in de praktijk. Bovendien verzorgt Karssing op dit gebied veel workshops, opleidingen en lezingen voor managers, compliance officers en integriteitsprofessionals. Onderwerpen zijn o.m. integriteit, integriteitsmanagement, beroepsethiek, compliance, omgaan met dilemma’s, morele moed, vertrouwen en toezien op integriteit.


foto: Merlijn Doomernik
foto: Merlijn Doomernik

Joris Luyendijk

Joris Luyendijk studeerde in 1997 af aan de UvA in de religieuze antropologie. In 2015 verscheen Dit kan niet waar zijn, het resultaat van twee jaar antropologisch onderzoek in de financiële sector van Londen. Zijn conclusie is even stevig als pijnlijk: de instellingen die ervoor moeten zorgen dat de economie functioneert, kunnen de wereld in de afgrond storten. En dat gebeurt allemaal met de beste bedoelingen door mensen die precies dezelfde zorgen hebben als iedereen. Bankiers blijken niet immoreel, maar amoreel te zijn. Dit kan niet waar zijn kreeg bij verschijning veel aandacht. Ook in andere sectoren herkende men zich in het beeld dat Luyendijk schetst.


Paul van Tongeren

Paul van Tongeren

Paul van Tongeren studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij is sinds 1993 hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit. Sinds 2002 is hij bovendien buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Van Tongeren publiceert hierbij ook over integriteit, ethiek en met name deugdethiek. Over deze onderwerpen verzorgt hij ook regelmatig lezingen.


Mark van Vugt

Mark van Vugt

Mark van Vugt is hoogleraar evolutionaire psychologie en organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn specialisaties zijn leiderschap en sociale psychologie. Hij is onder meer bekend van het boek Gezag: De wetenschap van macht, gezag en leiderschap. Verder schrijft Van Vugt regelmatig voor de Volkskrant, de website Psychology Today en het tijdschrift Management Team. Tevens heeft hij onderzoeksposities aan het Instituut voor Cognitieve en Evolutionaire Antropologie aan de Universiteit van Oxford en de Universiteit van Kent, in het Verenigd Koninkrijk.


Anouschka Laheij

Anouschka Laheij

Anouschka Laheij is dagvoorzitter tijdens de Dag van de Integriteit. Dankzij haar achtergrond als politicoloog en psycholoog weet Laheij journalistieke scherpte te combineren met human interest. Zij stimuleert en confronteert. Hierdoor creëert zij de noodzakelijke verbindingen tussen de inhoudelijke thema’s, de sprekers en het publiek. Laheij behoorde in 2013 behoorde tot de laatste vier finalisten voor de titel dagvoorzitter van het jaar. Zo heeft zij bijvoorbeeld het Tweede Kamer Lijsttrekkersdebat in 2010 geleid en was zij dagvoorzitter op een internationaal event van Google Enterprise.


Leo Smits

Leo Smits

Leo Smits is algemeen directeur van PBLQ. In 2014 maakte hij deel uit van de onafhankelijke onderzoekscommissie naar het intern functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Smits is afgestudeerd in Sociale Wetenschappen aan de universiteit Leiden. Van 1976 tot 1987 heeft Leo Smits verschillende posities binnen organisaties van de Rijksoverheid in Den Haag bekleed, daarna was hij actief in het bedrijfsleven bij Getronics NV en Berenschot BV.


Reijer Gaasterland

Reijer Gaasterland

Reijer Gaasterland werkt sinds 2005 als integriteitsprofessional. In zijn eerste functie werkte hij als onderzoeker, adviseur en trainer bij BING, waar hij met name publieke organisaties bijstond. In 2013 is hij als Integrity officer voor TNO gaan werken. In die functie adviseert hij management en medewerkers over praktische en strategische vraagstukken, coördineert hij de integriteitorganisatie en geeft hij interne trainingen. Hij studeerde studie Recht, Bestuur en Management aan de Universiteit Utrecht.


Edith Snoeij

Edith Snoeij

Edith Snoeij is vice-voorzitter van het Adviespunt Klokkenluiders en lid van de Ien Dales Jury. Zij was tot 2011 werkzaam bij de FNV, laatstelijk als voorzitter van Abvakabo FNV. Sindsdien vervult Snoeij een aantal toezichthoudende en bestuurlijke functies. Zij is commissaris bij pensioenuitvoerder APG; voorzitter van twee Raden van toezicht van pensioenfondsen en is lid van het bestuur van het pensioenfonds KPN.


Leonie Heres

Leonie Heres

Leonie Heres is universitair docent Strategic Human Resource Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij promoveerde in 2014 in de bestuurskunde, met een onderzoek naar ethisch leiderschap in organisaties, met name de verwachtingen die medewerkers hierbij van leiders hebben. Heres verzorgt onderwijs over organisatie-ethiek, leiderschap en HRM. Bovendien participeert zij in diverse (theoretische en praktische) onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten over ethiek, leiderschap en integriteit. Over deze onderwerpen verzorgt Heres ook lezingen.


Willeke Slingerland

Willeke Slingerland

Willeke Slingerland doet bij Saxion, lectoraat Governance, een promotieonderzoek naar het netwerkkarakter van corruptie binnen verschillende landen in Europa. Zij ontwikkelt hierbij een nieuwe visie op het Europese anti-corruptiebeleid. In 2010-2012 verzorgde Slingerland als hoofdonderzoeker het onderzoek naar het Nederlandse Nationaal Integriteitssysteem, in opdracht van Transparency International. Sinds 2012 maakt zij deel uit van het Netwerk van Lokale Onderzoekscorrespondenten voor Corruptie (LRCC) voor het DG Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie.


Hans Groot

Hans Groot

Hans Groot werkt bij BIOS als adviseur van het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers. Hij studeerde rechten aan de UVA en specialiseerde zich vervolgens in bestuurs- en arbeidsrecht. Groot bekleedde eerder functies in de integriteitszorg bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in de rechtspositionele afwikkeling, als operationeel integriteitsonderzoeker, en later verantwoordelijk voor integriteitsonderzoek in binnen- en buitenland. In 2011 werd hij hoofd van Bureau Integriteit Gemeente Amsterdam, daarna coördinator Integriteit bij de Provincie Noord Holland. In totaal is Groot bijna vijftien jaar werkzaam als integriteitsprofessional.


Marijntje Zweegers

Marijntje Zweegers

Marijntje Zweegers is hoofd van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS). Na haar studie Nederlands Recht in Utrecht is ze gaan werken bij het UWV en diens voorganger Cadans, als jurist bezwaar en beroepszaken, en vervolgens bedrijfsjurist voor de staf en directie van het UWV. Ze was betrokken bij de oprichting van het Bureau Integriteit van het UWV. Daar heeft ze veel ervaring heeft opgedaan met integriteitsbevordering en het doen van integriteitsonderzoeken. Vanaf 2008 werkt ze voor BIOS, waar ze nu leiding geeft aan een team van integriteitsadviseurs.


Dick de Cloe

Dick de Cloe

Dick de Cloe was 15 jaar werkzaam in het basisonderwijs in Waalwijk, daarna 17 jaar lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en zes keer waarnemend burgemeester (Vlist, Schoonhoven, Bergen op Zoom, Schoonhoven, Maasdriel en Bergen op Zoom) in de periode van 2003 tot 2013. Bovendien was hij betrokken bij diverse rapporten over bestuursculturen en de positie van burgemeesters, zoals Van bestuurlijke noodtoestand naar bestuurlijke deugdelijkheid (gemeente Maasdriel, 2011) en Een onveilige en intimiderende werkomgeving, (gemeente Laarbeek, 2015).


Claire Zalm

Claire Zalm

Claire Zalm is directeur van Centrale Organisatie Integriteit Defensie. COID ondersteunt leidinggevenden in hun verantwoordelijkheid met advies over sociale en zakelijke integriteit, voorlichting, training, symposia en workshops, (risico)analyses en integriteitsonderzoeken. Ook beheert COID het meldpunt voor integriteitschendingen. Zalm begon bij Defensie als militair en heeft diverse (leidinggevende) juridische functies vervuld. Zij was verantwoordelijk voor klachtencommissies over ongewenst gedrag, mediation, interne onderzoeken en het adviseren over rechtspositionele besluiten. Vijf jaar geleden rondde zij haar studie bestuurskunde af.


Pieter Tops

Pieter Tops

Pieter Tops is hoogleraar bestuurskunde aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB) van de Universiteit van Tilburg. Hij promoveerde in 1990 in Leiden op een onderzoek naar collegevorming in Nederlandse gemeenten. Van 2006 tot 2013 was hij lid van het College van Bestuur van de Politieacademie. Tops werkte mee aan het rapport Een onveilige en intimiderende werkomgeving? (gemeente Laarbeek, 2015), en publiceerde onder meer Regimeverandering in Rotterdam, hoe een stadsbestuur zich opnieuw uitvond (2007), De binnenkant van politiek, vertegenwoordiging en verandering in lokale democratie (2002, met Stavros Zouridis)


Ed Fenne

Ed Fenne

Ed Fenne is sinds 2009 adviseur bij BIOS. Hij is gespecialiseerd in meldprocedures, vertrouwenswerk, klokkenluiders en integriteitsonderzoek. Eerder werkte hij als integriteitsadviseur voor het UWV, en daarvoor werkte hij dertien jaar bij de Politie, waarvan zes jaar bij de Recherche. Fenne organiseert regelmatig het Kennisforum Vertrouwenspersonen Overheid (KVO), is docent bij de Opleiding Vertrouwenspersoon van BIOS en werkte mee aan diverse publicaties van BIOS over het melden en onderzoeken van misstanden, waaronder het artikel ‘Aan nazorg doen we niet’ in het Jaarboek Integriteit 2012, en de recente handreiking Zorgvuldige Handhaving.


Nynke Uilkema

Nynke Uilkema

Nynke Uilkema werkt als jurist bij de gemeente Tynaarlo. Na afronding van de studie Juridische Bestuurswetenschappen is ze sinds 15 jaar werkzaam in de gemeentelijke praktijk. Naast algemeen juridisch adviseur is ze plaatsvervangend griffier, klachtencoördinator, coördinator integriteit en lid van een bezwaarschriftencommissie. Als coördinator integriteit heeft ze de opdracht om het integriteitsbewustzijn in de gemeentelijke organisatie levend te houden en adviseert ze management en bestuur over integriteitsvraagstukken. Dit jaar heeft ze onder meer een beleidsplan integriteit geschreven en dit najaar organiseert ze een integriteitsdebat met de gemeenteraad.