Programma

De Dag van de Integriteit 2015 vond plaats op dinsdag 24 november 2015. De dagvoorzitter was dit jaar Anouschka Laheij.

10.00 - 12.00  Ochtend

Marijn Zweegers - De ongemakkelijke realiteit

Ondanks alle inspanningen blijft integriteit een pijnpunt. Daarom moeten we de ongemakkelijke realiteit onder ogen zien. Marijn Zweegers heet u welkom bij een dag die draait om reflectie. Op integriteitsbeleid, op de beschikbare kennis, en de manier waarop we die in praktijk brengen. Zij vraagt zich af: waar staan we vandaag?

Leo Huberts - Pijnpunten van integriteit en integriteitsbeleid

Integriteit krijgt veel aandacht, soms té veel aandacht. Bovendien is het huidige integriteitsbeleid nog verre van perfect. Leo Huberts (hoogleraar bestuurskunde, VU) gaat in een kritische analyse op zoek naar de huidige pijnpunten van integriteit en integriteitsbeleid. Wat staat er op de integriteitsagenda van de toekomst?

Edgar Karssing - Het gevaar van mooie woorden

De mooie woorden, we kennen ze allemaal. Cultuur, bewustwording, het goede gesprek. Begrippen die de belofte van een oplossing in zich dragen, maar evengoed een rookgordijn kunnen optrekken. Edgar Karssing is filosoof, expert op het gebied van integriteit en hij schuwt de opgave niet. Hoe krijg je grip op moeilijke begrippen?

Panel: Claire Zalm, Reijer Gaasterland, Nynke Uilkema - Van papier naar praktijk

Ethiek in organisaties, uiteindelijk is het mensenwerk. En het werk van de professionals die zich er bijzonder om bekommeren. Tijdens deze paneldiscussie reflecteren drie integriteitsfunctionarissen op de kansen en belemmeringen in hun werk. Wat willen integriteitsfunctionarissen verbeteren?

12.00 -13.00 Lunch

13.00 -14.40 - Middag (deel I)

Mark van Vught - Psychologie van macht en gezag

Leiders spelen een cruciale rol voor de integriteit in hun organisatie. Toch lijken ze vaker het probleem dan de oplossing te zijn. Mark van Vugt weet als hoogleraar evolutionaire psychologie en organisatiepsychologie alles van macht en gezag. Willen leiders wel werken aan integriteit?

Talkshow: Hans Groot, Leonie Heres, Dick de Cloe, Pieter Tops, Willeke Slingerland - Bestuurders doen het nooit goed

Bestuurders doen het nooit goed, dat weet iedereen. Ook de bestuurders zelf. Het werk is ingewikkeld, beslissingen zijn pijnlijk en druk komt van alle kanten. In de vorm van verleiding of soms zelfs bedreiging. Tijdens deze talkshow schuiven vijf kenners aan. Wat maakt integer besturen zo lastig?

Panel II: Edith Snoeij, Ed Fenne, Leo Smits - De mythe van het zelfreinigend vermogen

De overheid stimuleert ambtenaren om misstanden te melden. Maar waarom vinden melders vinden diezelfde overheid dan nog regelmatig op hun weg? Drie experts buigen zich over de mythe van het zelfreinigend vermogen. Werken meldprocedures in situaties die er echt om vragen?

14.40 - 15.00 - Pauze

15.00 - 16.15 - Middag (deel II)

Joris Luyendijk - Moraliteit in een amorele wereld

Het was een schokkende conclusie: bankiers zijn geen monsters, maar normale mensen zoals jij en ik. Joris Luyendijk ontdekte dat op veel plekken geen ruimte meer is voor moraliteit. Hij komt daarom met een vraag voor jou. Hoe brengen we ethiek weer terug in organisaties?

Paul van Tongeren - In staat tot ongemak

Integriteit is een ongemakkelijke opdracht voor overheidsfunctionarissen. De verwachtingen zijn onduidelijk, je weet niet wanneer je het goed doet, en het laat zich maar niet afdwingen. Paul van Tongeren probeert als wijsgerig ethicus dat ongemak te verwoorden. Hoe kun je omgaan met integriteit?

16.15 - Netwerkborrel