Workshops 8: Moresprudentie in de praktijk

'Volgens ons maken moreel beraad en moresprudentie deel uit van een bredere integriteitsaanpak,' stelt Henriette Bout van het Bureau Integriteit Amsterdam: 'Het gaat om het leren van elkaars visie, om het beter leren omgaan met dergelijke vraagstukken en om het borgen van de uitkomsten van het moreel beraad.'

Moreel beraad is een gesprek over een morele vraag naar aanleiding van een concrete ervaring, legt Bout uit. Het doel van moreel beraad is om via gezamenlijke reflectie tot een gezamenlijk oordeel te komen en dit vast te leggen in de moresprudentie. In de praktijk is er nog ruimte voor verbetering, constateert Bout: 'Moreel beraad is binnen de gemeente op de werkvloer ingevoerd, maar het blijkt moeizaam op gang te komen.'

De workshopdeelnemers gaan samen op zoek naar mogelijkheden om dit aan te pakken. Wellicht is de terminologie wat te zwaar, zo wordt onder meer gesuggereerd. Anderen opperen om het niet als iets aparts of als iets extra's te agenderen, maar om het onderdeel te laten zijn van reguliere projecten. Een deelnemer: 'Moreel beraad moet in ieder geval niet een vast agendapuntje worden. Dan verwatert het geheid!'

Meer weten over de aanpak van het Bureau Integriteit Amsterdam? Raadpleeg dan de website of neem contact op met Henriette Bout (hbout@bi.amsterdam.nl).

ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

Dag van de Integriteit 14 november 2013