Workshops 5: De psychologie van corruptie

Waarom geven sommige mensen zich over aan corruptie, terwijl andere mensen dit niet doen? Madelijne Gorsira verricht haar promotieonderzoek naar de psychologie van corruptie. Ter inleiding van de workshop laat zij een journaalfilmpje zien over de kwestie Ton Hooijmaijers, voormalig gedeputeerde van Noord-Holland, die ten tijde van de Dag van de Integriteit voor de strafrechter moest verschijnen. Gorsira: 'Wat ligt aan corruptief gedrag ten grondslag? Welke motieven hebben mensen die zich laten omkopen en omkopers?'

Vervolgens toont Gorsira een filmpje zien van Dan Ariely (2009) die een lezing hield rond het waarom van bedrog: Why we think it's OK to cheat and steal (sometimes). Wat zijn de achterliggende oorzaken van corruptie? Speelt de afweging tussen baten en kosten een rol en welke rol speelt de inschatting van de pakkans?

Gorsira is nog bezig met het onderzoek, maar kan al wel enkele voorlopige bevindingen delen: 'Persoonskenmerken, de altruïstische en hedonistische waarden en de inschatting van de pakkans spelen een ondergeschikte rol.' De meer evidente verklaringen voor corruptie zijn gerelateerd aan de functie, aldus Gorsira: 'Denk aan factoren als het bekleden van een leidinggevende functie, het omgaan met geld en goederen, de sociale normen en de mogelijkheden om zich te laten omkopen.'

Meer weten over het onderzoek van Madelijne Gorsira? Raadpleeg hiervoor de website van de Vrije Universiteit Amsterdam.

ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

Dag van de Integriteit 14 november 2013