Visie op het gemeenschappelijke goed

De openingsvraag van het middagdebat willen de meeste deelnemers ontwijken: 'Wie vindt u een integere politicus?' De namen die uiteindelijk genoemd worden, zijn veelal van sterk ideologisch gemotiveerde politici. Is daar een verklaring voor?

Hoogleraar Paul van Tongeren: 'In een ideologische traditie heb je een duidelijke visie op het gemeenschappelijke goed, is je handelen daarop gericht en ben je minder vatbaar voor andere krachten. Dat is voor integriteit van groot belang.'

Bedoeling van de organisatie

Een visie op het gemeenschappelijk goed is inderdaad van invloed op integriteit, aldus Wieneke Buurman (VVD): 'Integriteit is voor mij: mijn werk doen naar de norm van de samenleving én de norm van mijzelf.' In de politiek is het maatschappelijk belang dus een drijvende kracht voor integriteit. Dat idee werd eerder op de dag ook al genoemd voor het semipublieke domein. Zo stelde Doekle Terpstra (InHolland) 'het gesprek over je maatschappelijke opdracht' centraal en merkte Greet Prins (Stichting Philadelphia Zorg) op: 'Ik heb nooit de vraag naar integriteit gesteld, maar wel de vraag: wat is de bedoeling van onze organisatie?'

Integriteit bevorderen

Het belang van integriteit staat voor alle sprekers en aanwezigen voorop. Maar moet het 'lastige gesprek' gaan over integriteit, of over het gemeenschappelijke doel van de partij, school, corporatie of zorginstelling? Is een integriteitfunctionaris noodzakelijk voor een integere organisatie of is het juist de verantwoordelijkheid van bestuurders om integriteit te bevorderen? Met die vragen eindigt een dag waarvan Marijn Zweegers (BIOS) 's ochtends al het doel meegaf: 'We willen u motiveren, inspireren en van elkaar laten leren, om de integriteit van het openbaar bestuur te bevorderen.'

ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

Dag van de Integriteit 14 november 2013