Integriteit in de politiek

Het middagdebat gaat dieper in op politieke integriteit. Hoogleraar Marcel Pheijffer benadrukt: 'In het systeem zelf zitten kwetsbaarheden die uitnodigen tot uitglijders. We moeten voorkomen dat mensen hun hypotheek op het spel moeten zetten.'

Burgemeester Mirjam van 't Veld (Stichtse Vecht) erkent dat het systeem en de structuur ertoe doen: 'Ik benadruk altijd de onafhankelijke adviesfunctie van de ambtenaren.' Bovendien heeft ze als burgemeester de instrumenten om integriteit te verhogen: 'We organiseren bijvoorbeeld sessies waarin we casuïstiek met de fracties bespreken. En in de praktijk merk ik dat een raadslid vaak belt als hij twijfels heeft, dat hij even toetst bij de griffier en de burgemeester.'

Politieke partijen

Wieneke Buurman is lid van het hoofdbestuur van de VVD. Deze partij zet ook de nodige instrumenten in om integriteit te bevorderen. Buurman: 'Met workshops en trainingen werken we aan een meer gedragen, eenduidig beeld van integer gedrag in de partij. We laten nieuwe bestuurders onze interne partijcode aanvaarden en ondertekenen. Er is een commissie integriteit ingesteld en er komen vertrouwenspersonen. Zo is er een palet aan maatregelen genomen.'

Geen garantie

Een palet dat bij hoogleraar Paul van Tongeren toch vragen oproept: 'Veel instrumenten zijn te veel een vraag naar maatregelen om te voorkomen dat iets verkeerds gebeurt. We moeten leren accepteren dat er geen garantie is op integriteit.' Een constatering die niet wegneemt dat er zeker verbeteringen mogelijk zijn, vindt Marcel Pheijffer: 'De echte systeemproblemen pakken we niet aan: scheiding van functies, tegenkracht in het ambtelijk apparaat, de invloed van burgemeester op portefeuilleverdeling.' Ggenoeg te doen, aldus de hoogleraar, want: 'We zijn het gezond verstand een beetje kwijtgeraakt.'

ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

Dag van de Integriteit 14 november 2013